Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936
Bekijk resource
Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance
Anthonie Heinsius and the Dutch Republic. Politics, War, and Finance
Bekijk resource
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Bekijk resource
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
Bekijk resource
Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731
Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731
Bekijk resource
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687
Bekijk resource
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Briefwisseling van Elias Canneman en Isaac Jan Alexander Gogel, 1799-1813
Bekijk resource
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Bekijk resource
Briefwisseling van Willem van Oranje
Briefwisseling van Willem van Oranje
Bekijk resource
Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bekijk resource
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Constituties en staatsregelingen Bataafse Tijd 1796-1806
Bekijk resource
Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange
Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange
Bekijk resource
Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)
Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)
Bekijk resource
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Bekijk resource
Dagboeken C.J.K. van Aalst
Bekijk resource
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918
Bekijk resource
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
Bekijk resource
Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947
Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947
Bekijk resource
De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720
De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720
Bekijk resource
De briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872
De briefwisseling van J.R. Thorbecke 1830-1872
Bekijk resource
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
Bekijk resource
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
Bekijk resource
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode
Bekijk resource
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
Bekijk resource
Diplomacy and Development. Congresbundel
Diplomacy and Development. Congresbundel
Bekijk resource
Diplomatieke Getuigenissen
Diplomatieke Getuigenissen
Bekijk resource
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945
Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1945
Bekijk resource
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck
Gedenkschriften van Anton Reinhardt Falck
Bekijk resource
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840
Bekijk resource
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Bekijk resource
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Bekijk resource
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Bekijk resource
Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap: Briefwisseling 1808-1876 en Bescheiden 1821-1876
Groen van Prinsterer. Schriftelijke nalatenschap: Briefwisseling 1808-1876 en Bescheiden 1821-1876
Bekijk resource
Het dagboek van Gisbert Cuper (1706)
Het dagboek van Gisbert Cuper (1706)
Bekijk resource
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Bekijk resource
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813
Bekijk resource
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Bekijk resource
Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Die historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht
Bekijk resource
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Bekijk resource
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Journal d’Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813) – G.K. van Hogendorp
Bekijk resource
Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813–1815
Koninkrijk in wording. Een toegang tot de jaren 1813–1815
Bekijk resource
Kroniek van Kampen
Kroniek van Kampen
Bekijk resource
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523
Bekijk resource
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Bekijk resource
Londense dagboeken van jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 1940-1945
Londense dagboeken van jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 1940-1945
Bekijk resource
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Bekijk resource
Naoorlogs emigratiebeleid in Nederland 1945-1967
Naoorlogs emigratiebeleid in Nederland 1945-1967
Bekijk resource
Nederland en de Europese integratie, 1950-1986
Nederland en de Europese integratie, 1950-1986
Bekijk resource
Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1969
Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1969
Bekijk resource
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Bekijk resource
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950
Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950
Bekijk resource
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813
Bekijk resource
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Bekijk resource
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Ontstaan der grondwet. Bronnenverzameling 1814-1815
Bekijk resource
Ontwikkelingssamenwerking 1949-1989
Ontwikkelingssamenwerking 1949-1989
Bekijk resource
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Raadsverdragen van Maastricht 1367-1428
Bekijk resource
Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940
Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940
Bekijk resource
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345
Bekijk resource
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429
Bekijk resource
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Bekijk resource
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Bekijk resource
Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967
Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967
Bekijk resource
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Bekijk resource
Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
Bekijk resource
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Bekijk resource
Resolutiën der Staten-Generaal 1626-1630
Resolutiën der Staten-Generaal 1626-1630
Bekijk resource
Rijmkroniek van Holland (366-1305)
Rijmkroniek van Holland (366-1305)
Bekijk resource
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
Bekijk resource
Sociale Zekerheid 1890-1967
Sociale Zekerheid 1890-1967
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Bekijk resource
Staten en steden van Holland 1276-1544
Staten en steden van Holland 1276-1544
Bekijk resource
The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685). English envoys at The Hague
The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685). English envoys at The Hague
Bekijk resource
Uit diverse bronnen gelicht
Uit diverse bronnen gelicht
Bekijk resource
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Verkiezingen Tweede Kamer 1848-1918
Bekijk resource
Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720
Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720
Bekijk resource