Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940

Bewerkt door B.G.J. de Graaff, met medewerking van D. Benschop, H.J.M. van Dapperen en M.T.A. Schouten

In de meidagen van 1940 werd het archief vernietigd van de Centrale Inlichtingendienst (C.I.), opgericht in 1919 en een voorloper van organisaties als de huidige Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (de voormalige BVD) en de Militaire Inlichtingen Dienst. De C.I. verzamelde tijdens het Interbellum voortdurend materiaal over (extreem) linkse en rechtse groepen en personen, en volgde hun activiteiten. Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft in het kader van een reconstructie van de C.I.-rapportage in de archieven van de rijksoverheid op nationaal niveau zoveel mogelijk uitgegane rapporten van de C.I. getraceerd.

De documenten zijn gescand, ontsloten op namen van personen, organisaties en locaties (in totaal bijna 50.000) en opgeslagen in een database-systeem. De zo ontstane online databank van afbeeldingen is gekoppeld aan electronische gegevens en wordt op deze website voor onderzoek beschikbaar gesteld.