Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936

Uitgegeven door E. Gobée en C. Adriaanse (jaar van publicatie: 1957-1965)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën KS 33, 34 en 35) en OCR-tekstbewerking van de ambrelijke adviezen van Snouck Hurgronje over de periode 1889-1936.

In 1889 trad de arabist en islamkenner Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) als adviseur in dienst van de Nederlands-Indische regering. Ook na zijn aanstelling als hoogleraar te Leiden (1907) bleef hij als adviseur van de ministers van Koloniën en Buitenlandse Zaken in Den Haag betrokken bij het bestuur van Nederlands-Indië. Snouck Hurgronje schreef aanvankelijk vooral adviezen over het te voeren beleid met betrekking tot Atjeh en de islam, maar al spoedig bracht hij advies uit over een breed scala van onderwerpen, zoals op het terrein van bestuur, nationalisme en godsdienst. Deze driedelige uitgave bevat 650 van de 1400 adviezen, aangetroffen in het archief van het Ministerie van Koloniën.