Publicaties

De onderzoeksprojecten van het Huygens Instituut vinden niet alleen hun neerslag in bronpublicaties, naslagwerken en datasets, maar ook in boeken, tijdschriftartikelen en voordrachten. Wij houden al onze publicaties bij in de Pure portal KNAW. U kunt daar in zoeken op auteur, jaar, maar ook op titelwoorden. In veel gevallen is ook de publicatie zelf of een auteursversie als pdf te downloaden. Ook zijn een beperkt aantal publicaties verkrijgbaar via de website van Sidestone Press.

Boeken

Voor vragen over eerdere publicaties, stuur een e-mail naar info@huygens.knaw.nl.