Onderzoeksprojecten

Het Huygens ING verricht onderzoek op het gebied van de Geschiedenis, Letterkunde, Wetenschapsgeschiedenis, en Digital Humanities. We geven hier een selectie uit onze lopende projecten.

Filter onderzoeksprojecten

Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
eCodicesNL
eCodicesNL
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
A Game of Thrones
Tegen de stroom in
Tegen de stroom in
Innovating Knowledge
Innovating Knowledge
Track Changes
Wereldgeschiedenis van Nederland
Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland
Vertegenwoordiging en bestuur in Nederland
Tussen macht en markt: een geschiedenis van het Nederlandse handelsrepublicanisme 1600-1800
Tussen macht en markt: een geschiedenis van het Nederlandse handelsrepublicanisme 1600-1800
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Plakkaatboek Kust van Guinea 1597-1872
Plakkaatboek Kust van Guinea 1597-1872
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Maritiem Portal
Managing the Crisis
Managing the Crisis
Limburgse oorkonden
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Godsdienstpolitiek en islam in Nederlands-Indië 1816-1942
Godsdienstpolitiek en islam in Nederlands-Indië 1816-1942
Geschiedenis van het literatuuronderwijs ca. 1890-1940
Geschiedenis van het literatuuronderwijs ca. 1890-1940
Geschiedenis van de filologie ca. 1800-1950
Geschiedenis van de filologie ca. 1800-1950
Eastbound
Circulation of Dutch literature (CODL)
Circulation of Dutch literature (CODL)
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
Visualizing knowledge in the early modern Netherlands: mapping the Republic of materials
Visualizing knowledge in the early modern Netherlands: mapping the Republic of materials
The Art of Reasoning
The Art of Reasoning
Marginal Scholarship: the practice of learning in the early middle ages
Marginal Scholarship: the practice of learning in the early middle ages
ePistolarium
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Women writers in history
Women writers in history
Travelling TexTs 1790-1914
Travelling TexTs 1790-1914
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN)
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN)
Het literaire werk 2.0
Het literaire werk 2.0
De monarchie in beroering
De monarchie in beroering
Golden Agents
Digital forensics for historical documents
Digital forensics for historical documents
Jan Swammerdam (1637-1680)
Jan Swammerdam (1637-1680)
De brieven van Belle van Zuylen (1740-1805)
De brieven van Belle van Zuylen (1740-1805)
Mondriaan editieproject
Mondriaan editieproject
Volledige Werken van Willem Frederik Hermans
Volledige Werken van Willem Frederik Hermans
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
REPUBLIC: de online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal 1576-1796
Migrant: mobilities and connection
Migrant: mobilities and connection
Huygens Briefwisseling Online (1608-1687)
Huygens Briefwisseling Online (1608-1687)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Grondwetscommissies 1883-1983
Grondwetscommissies 1883-1983
Generale missiven van Gouverneurs-Generaal aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Generale missiven van Gouverneurs-Generaal aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Dutch Prize Papers
Diplomatiek in Nederland
Digitale Charterbank Nederland
Medieval Palaeographic Scale (MPS)
Medieval Palaeographic Scale (MPS)
Erasmi Opera omnia
Erasmi Opera omnia
Onderzoek Manuscripten Anne Frank
Onderzoek Manuscripten Anne Frank
Online repertoirevorming
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven
The Riddle of Literary Quality
The Riddle of Literary Quality