Maritime careers

Zeevarenden zijn een fascinerende beroepsgroep. In de afgelopen vier eeuwen waren de bemanningen van Nederlandse koopvaardijschepen afwisselend overwegend Nederlands en zeer internationaal van aard. In een aantal gerelateerde onderzoeksprojecten verdiepen we ons in deze beroepsgroep en in de werking van de arbeidsmarkt voor zeevarenden. We zijn geĆÆnteresseerd in vragen als: hoe internationaal was de maritieme sector? En welke veranderingen in het niveau van internationalisering zien we in de loop van de tijd? Welke verschillen zijn er tussen de carriĆØres van Nederlandse en niet-Nederlandse zeelieden?

Op de website Maritime careers plaatsen we regelmatig blogposts over ons onderzoek naar zeevarenden. Op deze website is ook meer informatie over lopende en afgeronde onderzoeksprojecten rond dit thema. In VOCation reconstrueren we de carriĆØres van het personeel van de VOC om te onderzoeken of de herkomst van zeevarenden hun kans op promotie beĆÆnvloedde: wat waren de kansen op promotie van een nieuw bemanningslid? Heeft de herkomst van de zeevarende invloed op deze kans? Heeft de herkomst een sterker effect promotie binnen bepaalde rangen? In Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000 kijken we naar ongeveer dezelfde vragen voor de moderne tijd. Aan de hand van gegevens uit archieven van rederijen proberen we te achterhalen wie er in de 19e en 20e eeuw aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen werkten. Waar kwamen de zeelieden vandaan, wat was hun opleiding, hoe zagen hun carriĆØres eruit? In een aanvullend project, ten slotte, stellen we een serie minibiografieĆ«n van zeevarenden samen, van de periode van de VOC tot het heden, zodat we hun maritieme carriĆØres in een bredere context kunnen plaatsen.

Deze projecten zullen enkele wetenschappelijke artikelen over diverse aspecten van de maritieme arbeidsmarkt opleveren, een publiek toegankelijke dataset over zeevarenden op de Nederlandse koopvaardij en uiteindelijk ook een verhalend boek over de rol en positie van de scheepvaartsector en haar zeelieden in de Nederlandse samenleving (Nederlandstalig, gericht op een breed publiek), geschreven door Jelle van Lottum en Lodewijk Petram. Onderzoeksassistenten Jessica den Oudsten en Daniƫl Tuik zijn ook bij dit onderzoek betrokken.