Onderzoeksgroep LivesLab
Specialisatie Vroegmoderne maritieme geschiedenis en migratiegeschiedenis
Contact jessica.den.oudsten@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246800

Biografie

Jessica den Oudsten (1995) werkt als PhD kandidaat bij de Radboud Universiteit en is als gastonderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut. Haar PhD project ‘Integration and Social Mobility: The Descendants of Early Modern Immigrants in Amsterdam, 1660-1811’ focust op één van de belangrijkste vragen binnen de Nederlandse migratiegeschiedenis: wat gebeurde er met de nakomelingen van de honderdduizenden immigranten die in de vroegmoderne tijd naar de Nederlandse Republiek emigreerden? Het project zoomt in op Amsterdam tussen 1660 en 1811 en onderzoekt de processen van integratie en sociale mobiliteit van de nakomelingen van immigranten in de stad.

Jessica studeerde geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. Haar research masterscriptie gaat over de sociale mobiliteit en integratie van de nakomelingen van vroegmoderne Noorse en Deense immigranten in Amsterdam.

Eerder heeft zij bij het Huygens Instituut gewerkt aan het ‘Dutch Prize Papers’ project, waarbij ze onder andere meehielp bij de ontwikkeling van de Virtual Research Environment (VRE). Daarnaast heeft ze als onderzoeksmedewerker gewerkt aan de projecten ‘Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000’ en ‘Maritime careers’, waarvoor ze carrières en biografieën reconstrueerde van zeelieden.

Naast haar werk als PhD kandidaat werkt ze ook als data curator bij het Stadsarchief Amsterdam, binnen het project ‘Alle Amsterdamse Akten’. Het doel van dit project is om het rijke notariële archief van Amsterdam te digitaliseren en te indexeren.

Publicaties

Jessica den Oudsten en Ramona Negrón, De grootste slavenhandelaren van Amsterdam. Over Jochem Matthijs en Coenraad Smitt (Walburg Pers, 2022).

Jessica den Oudsten, Judith Brouwer en Jelle van Lottum, ‘Van schoenlapper tot drossaard. De vroegmoderne Amsterdamse migrantenfamilie Wigtendaal’, Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis 25:4 (2019) 14-19.