Dutch Prize Papers

De Prize Papers zijn documenten die door Britse kapers in de periode 1652-1815 op vijandelijke schepen werden buitgemaakt. Zij worden bewaard in het archief van het High Court of Admiralty in The National Archives te Kew (Londen). Ongeveer een kwart van de Prize Papers is afkomstig van Nederlandse schepen. Deze deelcollectie bevat naast scheepsjournalen, ladingoverzichten, rekeningen, plantagelijsten en ondervragingen van bemanningsleden ook zo’n 38.000 zakelijke en particuliere brieven. De brieven zijn uit alle lagen van de samenleving afkomstig en de meeste hebben hun bestemming nooit bereikt.

Onderzoek

Door hun grote variëteit zijn de Prize Papers zeer geschikt voor verschillende typen van onderzoek. Prize Papers zijn daarom voor uiteenlopende onderzoeksvragen te gebruiken, bijvoorbeeld voor ontwikkelingen in taal en dialect, handel, materiële cultuur, sociale relaties en kennisoverdracht van de 17e tot in de 19e eeuw. Een groot internationaal onderzoeksproject van de universiteiten van Oxford en Birmingham onder leiding van Jelle van Lottum richtte zich aan de hand van de ondervragingen van bemanningsleden op de migratie van zeelieden en de verspreiding van menselijk kapitaal. Dit onderzoek werd gefinancierd door de Economic and Social Research Council (2011-2016).

Doos HCA 32 / 1845.1: Een doos met scheepspapieren, processtukken, scheepsjournaal, kasboekjes en een portefeuille met een Frans gebedenboekje, buitgemaakt in de zeventiende eeuw tijdens de Tweede en Derde Engelse Oorlog. Bron: Sailing Letters Journaal IV, Zutphen: Walburg Pers, 2011, 12; foto: Erik van der Doe

Conservering en digitalisering

De toekenning eind 2015 van een omvangrijke subsidie aan Huygens ING door Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed, maakte het mogelijk 144.000 pagina’s geselecteerde documenten te laten conserveren en digitaliseren.

The National Archives, HCA 30 / 342, scanned document

Deelproject: VRE

Om al het gedigitaliseerde en zeer gevarieerde materiaal in een gestructureerde onderzoeksomgeving voor wetenschappers en geïnteresseerden toegankelijk te maken, ontwikkelt het Huygens ING een Virtual Research Environment (VRE). De VRE zal de doorzoekbaarheid verbeteren en onderzoeksmogelijkheden op micro- and macroniveau verruimen. De VRE is gefinancierd door Samenwerkende Maritieme Fondsen en is sinds juni 2019 te raadplegen via de website Dutch Prize Papers.

Over automatische tekstherkenning en de toepassing van transcriptie software zijn in augustus 2021 en juli 2023 blogs op het Maritiem Portal verschenen.

Selectie van literatuur en datasets