Open Science & Data

Met het Huygens Instituut zijn wij een voorloper op het gebied van Open Science. Een belangrijk onderdeel van de missie van het instituut is bronnen en data online beschikbaar te stellen voor geesteswetenschappelijk onderzoek. Hierbij is volledige open access het uitgangspunt, behalve waar dit door wettelijke beperkingen niet kan. Wij werken op dit gebied nauw samen met het Meertens Instituut en volgen het databeleid van de KNAW.

Resources

Resultaten van onderzoeks- en editieprojecten verzamelen wij in de collectie Resources van het Huygens Instituut. Hierin zijn momenteel bijna 200 datasets en bronnencorpora op het gebied van Nederlandse geschiedenis en cultuur beschikbaar voor hergebruik. De online resources maken wij met behulp van innovatieve tools toegankelijk. Al het materiaal in onze resources zijn beschikbaar onder de CC BY-NC-SA 4.0 licentie. Wij werken momenteel aan verdergaande implementatie van de FAIR-richtlijnen voor beschrijving, opslag en publicatie van wetenschappelijke gegevens.

Datasupport

Actieve ondersteuning op het gebied van research data management (RDM) helpt onderzoekers om het Open Science-beleid te implementeren in hun werk. Onze datamanagers bieden maatwerkondersteuning aan onderzoekers van zowel het Huygens Insituut als het Meertens Instituut bij de verwerking, harmonisatie, contextualisering en presentatie van geesteswetenschappelijke data. Ook bieden wij advies over licenties, data-interoperabiliteit en de implementatie van privacyrichtlijnen. Al deze werkzaamheden brengen op beide instituten een samenbindende datacultuur tot stand waarin innovatief geesteswetenschappelijk onderzoek kan gedijen.

Contact

Neem voor vragen over ons Open Science-beleid en werkzaamheden op het gebied van Research Data Management contact op met Sebastiaan Derks, hoofd van de afdeling Datamanagement: sebastiaan.derks@huygens.knaw.nl.