LivesLab

In deze onderzoeksgroep onderzoeken we individuen en groepen die gevormd zijn door de Nederlandse geschiedenis en cultuur – in internationale context –, en die deze op hun beurt mede hebben vormgegeven, zonder onderscheid naar afkomst of sociale status. We richten ons met name op Nederland, maar nemen daarbij ook de voormalige koloniale gebiedsdelen buiten Europa en de internationale context in beschouwing ruwweg in de periode tussen de Late Middeleeuwen en nu.

We maken gebruik van een breed scala aan digitale en analoge bronnen, waaronder eigen bronnenpublicaties en -gidsen zoals dagboeken, stadsarchieven, scheepvaart archieven, en biografische woordenboeken. We zien vooral perspectief in de digitale koppeling van de diverse resources die al toegankelijk zijn, zoals de vele verschillende correspondenties die juist in de combinatie van gegevens ook nieuwe gebruiksmogelijkheden kunnen opleveren.

Ons onderzoek

Ambitie

LivesLab wil onder de voorlopige titel Onzichtbare Nederlanders Zichtbaar als aanjager fungeren van een vernieuwende, inclusieve benadering van biografisch en prosopografisch onderzoek naar personen met een Nederlandse (koloniale) connectie in de breedste zin. Met partners van binnen en buiten het KNAW Humanities Cluster zullen we in dit project allereerst een digitale onderzoeksinfrastructuur ontwikkelen. Hierin komen tools en data beschikbaar waarmee onderzoekers uit de geesteswetenschappen en andere domeinen nieuwe onderzoeksvragen over individuen en groepen kunnen beantwoorden. We willen bovendien onderzoek en maatschappelijk debat initiëren dat gebruikmaakt van deze infrastructuur.

Onze onderzoeksgroep heeft de ambitie zich binnen ons werkterrein te ontwikkelen tot een toonaangevende onderzoeksgroep in de Nederlandse academische wereld, met bovendien een brede uitstraling naar de samenleving.