Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk

Wie aandachtig de vele schilderijen bekijkt waarop Napoleons daden zijn afgebeeld, ziet in de nabijheid van de keizer vaak een man in een oosters kostuum en met een witte tulband. Het is Roestam de Mammeluk, die door Napoleon werd meegenomen van zijn veldtocht in Egypte en die hem als lijfwacht en lijfknecht vijftien jaar lang (1799-1814) dag en nacht terzijde zou staan.

Door hun voortdurend samenzijn ontstond een nauwe persoonlijke band tussen meester en dienaar. Deze bijzondere relatie wordt in het boek ‘De man met de witte tulband.
Roestam de Mammeluk, de oosterse bediende van Napoleon’ beschreven. Door middel van Roestam wordt ons een bijzondere blik gegund in het dagelijkse bestaan van de Franse keizer binnen de paleismuren, maar vooral ook daarbuiten: tijdens de jacht, op werkbezoek, bij parades, in het legerkamp en op het slagveld. Dan zal ook blijken dat deze dienaar niet alleen moest dienen, maar evenzeer met zijn extravagante kleding luister moest bijzetten aan de vorstelijke majesteit van zijn heer.

Roestam vervulde deze propagandarol overigens niet als enige, want het oosterse element in Napoleons omgeving was veel groter. Andere Mammelukken – bedienden zowel als militairen – moesten met hun exotische uitdossing eveneens bewondering en ontzag oproepen. Het beeld dat de Keizer met dit oriëntaalse vertoon probeerde uit te dragen, berustte echter grotendeels op een bewust gecreëerde mythe.

Het boek verschijnt in november 2023.