29-06-2020

Jelle van Lottum benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van arbeidsmigratie

Jelle van Lottum is met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis van arbeidsmigratie in vergelijkend perspectief aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

Van Lottum is afdelingshoofd Geschiedenis bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING), een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Jelle van Lottum (Stiens, 1976) studeerde Economische en Sociale Geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij promoveerde in 2007 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de economische effecten van arbeidsmigratie in het Noordzeegebied tussen 1550 en 1850.
Na zijn promotie werkte Van Lottum van 2007 tot 2011 aan de Universiteit van Cambridge (St John’s College en de Cambridge Group for the History of Population and Social Structure). Hier verkreeg hij twee individuele onderzoeksbeurzen, eerst een éénjarige beurs van de Economic and Social Research Council (ESRC), daarna een driejarige beurs van de British Academy.

Oxford, Birmingham, Amsterdam

Na een kort verblijf aan de Universiteit van Oxford, was hij van 2011 tot 2016 als universitair docent sociale en economische geschiedenis werkzaam aan de Universiteit van Birmingham. Hier gaf hij gedurende vier jaar leiding aan het ESRC-onderzoeksproject dat hem in Oxford was toegekend. In 2016 zette hij zijn loopbaan voort bij het Huygens ING, eerst als senior onderzoeker en sinds dit jaar als hoofd van de afdeling Geschiedenis.

Kansen van arbeidsmigranten

Hij is kenner van de geschiedenis van arbeidsmigratie in Europa van circa 1600 tot 1900. In zijn meest recente onderzoek bestudeert hij de kansen van arbeidsmigranten in de Nederlandse economie in vergelijkend perspectief, gebruikmakend van de laatste methoden uit de Digital Humanities, (informatietechnologie in geesteswetenschappelijk onderzoek) en met aandacht voor zowel macro-economische ontwikkelingen als individuele verhalen.

Met name is hij geïnteresseerd in hoe in de laatste eeuwen kansen op sociale mobiliteit van arbeidsmigranten in Nederland zijn veranderd. Hoe verging het hen gedurende hun carrière tussen 1600 en nu? Hoe laat de Nederlandse casus zich met ontwikkelingen in het buitenland vergelijken, en hoe verhouden vrije vormen van arbeidsmigratie zich tot andere, gedwongen vormen zoals contractarbeid of slavernij?

Applied history

De nieuwe leeropdracht is ondergebracht bij de expertisegroep Economische, Sociale en Demografische Geschiedenis. Van Lottum zal zich, naast zijn onderzoek naar sociale mobiliteit van arbeidsmigranten door de eeuwen heen, ook concentreren op de toepasbaarheid van historisch onderzoek. In hoeverre is historisch migratieonderzoek relevant voor ons begrip van de rol van arbeidsmigratie vandaag de dag? Wat zijn de mogelijkheden – en beperkingen – van applied history? Van Lottum is ook editor-in-chief van het Journal of Applied History, een tijdschrift dat hij samen met Harm Kaal (Radboud Universiteit) in 2018 oprichtte.