Maritiem Portal

Het doel van het project het Maritiem Portal van Nederland (maart 2016-maart 2019) is het ontwikkelen van een centrale website waar alle maritiem-historische organisaties/instellingen (musea, onderzoekers, verenigingen etc.) vindbaar en toegankelijk zijn ‒ met een op termijn geheel geïntegreerde toegang ‒ voor zowel het algemene, brede publiek als voor specifiek geïnteresseerden. Het informele nationale samenwerkingsverband op maritiem gebied, de Maritieme Koepel, nam in 2014 het initiatief voor de ontwikkeling van een centrale website: het Maritiem Portal van Nederland. Op 18 november 2016 is de website live gegaan. Wie zoekt naar maritieme onderwerpen, evenementen of organisaties vindt op het portal de gewenste informatie. Nieuwe connecties tussen data worden zichtbaar en stimuleren nieuwe onderzoeksvragen. Onderzoek naar maritieme geschiedenis wordt zo gemakkelijker. De initiatiefnemers hebben bewust gekozen voor de naam Maritiem Portal, want het is de bedoeling dat de website echt een ‘toegangspoort’, portal, wordt op maritiem gebied. Het Maritiem Portal wordt in fasen geleidelijk opgebouwd, zodat verschillende onderdelen op diverse momenten kunnen worden toegevoegd.

 

Overzicht Deelnemers Maritiem Portal per 1 februari 2018

Atlas of Mutual Heritage
Corts Foundation, The
Federatie Varend Erfgoed Nederland
Fries Scheepvaartmuseum
Fryske Akademy- KNAW
Huygens Instituut – KNAW
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’
Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig
Linschoten Vereeniging
Marinemuseum
Maritiem Museum Rotterdam
Museum Kaap Skil
Museum Vlaardingen
Nationaal Baggermuseum
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
New Holland Foundation
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Samenwerkende Maritieme Fondsen (subsidie) (Vereeniging de Prins Hendrik Stichting, Het Admiraal van Kinsbergenfonds, Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Directie der Oostersche Handel en Rederijen, N.I.S.S.)
Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
Sonttolregisters Online
Stichting behoud stoomschip Rotterdam
Stichting Maritiem Historische Databank
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum (subsidie)
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Zeeuws maritiem muZEEum
Zuiderzeemuseum