Maritime Portal

The objective of the project the Maritime Portal of the Netherlands is to develop a central website listing all organisations and institutes interested in maritime history (museums, researchers, associations, etc.) and making them accessible – eventually offering fully integrated access for the general public as well as for those with a specific interest. In 2014, the informal national collaborative project in the maritime domain, the Maritieme Koepel (Maritime Dome), took the initiative to develop a central website: the Maritime Portal of the Netherlands. On 18 November 2016, the website went live. Anyone searching for maritime subjects, events or organisations will find the required information on the portal. New connections will emerge between data, stimulating new research questions. It will facilitate research into maritime history. The initiators deliberately opted for the name Maritime Portal, because the aim is to make the website into a real access portal for all things maritime. The Maritime Portal is being developed in stages, allowing for different parts to be bolted on at different points in time.

Overview of Participants in the Maritime Portal on 1 February 2018

Atlas of Mutual Heritage
Corts Foundation, The
Federatie Varend Erfgoed Nederland
Fries Scheepvaartmuseum (Frisian Naval Museum)
Fryske Akademy- KNAW
Huygens Instituut – KNAW
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’
Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig
Linschoten Vereeniging
Marinemuseum
Maritiem Museum Rotterdam
Museum Kaap Skil
Museum Vlaardingen
Nationaal Baggermuseum
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
New Holland Foundation
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Collaborating Maritime Funds (subsidy) (Vereeniging de Prins Hendrik Stichting, Het Admiraal van Kinsbergenfonds, Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Directie der Oostersche Handel en Rederijen, N.I.S.S.)
Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
Sonttolregisters Online
Stichting behoud stoomschip Rotterdam
Stichting Maritiem Historische Databank
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum (grant)
ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
Zeeuws maritiem muZEEum
Zuiderzeemuseum