Datamanagement

Het Huygens Instituut staat sinds lang in het geesteswetenschappelijke domein bekend om zijn omvangrijke en hoogwaardige edities en datasets van historische bronnen en teksten. Het instituut stelt inmiddels circa tweehonderd resources online beschikbaar op het gebied van de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Daarnaast verzorgt de afdeling ook het collectie- en datamanagement van het Meertens Instituut.

Onze groep maakt deze bronnen toekomstbestendig, onder andere door de ontwikkeling van OpenHuygens.nl. In deze nieuwe omgeving komen de online resources op een open en interoperabele manier beschikbaar. Op termijn maken we het mogelijk om over de verschillende resources heen gegevens te zoeken en selecteren, met zoekopdrachten die onderzoekers gemakkelijk kunnen bewaren en delen. Bovendien maken we de online resources zo beter toegankelijk voor grootschalige infrastructurele initiatieven zoals CLARIAH, CLARIN en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Datasupport

Datamanagement is een integraal onderdeel is van goed wetenschappelijk onderzoek. Wij helpen onderzoekers van het Huygens Instituut en het Meertens Instituut bij de implementatie van landelijke en internationale datamanagementprotocollen. Zo ondersteunen wij onderzoekers actief bij het opstellen van onderzoeksaanvragen en bij het maken van hun Research Data Management (RDM) plannen. Hiermee helpen wij hen met het toepassen van Open Science in hun werk. Ook bieden wij maatwerk-ondersteuning bij de harmonisatie, contextualisering en presentatie van geesteswetenschappelijke data en geven advies over data-licenties en beveiligings- en privacyvraagstukken.

Data-infrastructuren

Om geesteswetenschappelijke data te delen, met elkaar te verbinden en met nieuwe technologieƫn te kunnen analyseren werken wij ook aan data-infrastructuren. In projecten als Golden Agents, REPUBLIC en GLOBALISE voeren wij uiteenlopende werkzaamheden uit, waaronder het maken van zogeheten ground truths voor automatische handschriftherkenning of classificaties, het cureren en verbinden van data, het valideren van tools en data, en het modelleren van betekenisverbanden tussen informatie-eenheden met behulp van domeinspecifieke ontologieƫn. Zo slaan wij een brug tussen software engineering en het geesteswetenschappelijk onderzoek en proberen we waar mogelijk de wensen van onderzoekers te vertalen naar gedeelde, generieke data-oplossingen.

Samenwerken

In het kader van infrastructurele projecten werken wij intensief samen met de afdeling Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster, universitaire onderzoeksgroepen, erfgoedinstellingen en in enkele gevallen ook met private partners. Daarnaast nemen we ook deel aan het internationale consortium Data for History, dat tot doel heeft gedeelde ontologische modellen te construeren zodat semantische interoperabiliteit van geesteswetenschappelijke data binnen bereik komt.