Filter onderzoeksprojecten

Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Wereldgeschiedenis van Nederland
Tussen macht en markt: een geschiedenis van het Nederlandse handelsrepublicanisme 1600-1800
Tussen macht en markt: een geschiedenis van het Nederlandse handelsrepublicanisme 1600-1800
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Maritiem Portal
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Generale missiven van Gouverneurs-Generaal aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Generale missiven van Gouverneurs-Generaal aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie