12-03-2024

Brieven van Mondriaan nu online beschikbaar

Den Haag / Amsterdam, 12 maart 2024 – Het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis en cultuur en het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis publiceren vandaag ruim 300 gedigitaliseerde brieven van de wereldberoemde kunstenaar Piet Mondriaan. Zijn brieven vormen niet alleen een belangrijke bron voor onderzoek naar het leven en werk van de Nederlandse schilder, maar geven ook een inkijkje in het culturele leven van zijn tijd.

Het Huygens Instituut en het RKD publiceren het eerste deel van The Mondrian Papers, de online editie van alle brieven en artikelen van de Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan (1872-1944). Het digitale editieplatform waar de geschriften worden gepresenteerd, biedt tal van innovatieve mogelijkheden om het materiaal te doorzoeken. Mede dankzij de talrijke toelichtingen en annotaties bij Mondriaans brieven, geeft The Mondrian Papers een nieuwe impuls aan het kunsthistorisch onderzoek.

Piet Mondriaan had een indrukwekkend netwerk van relaties over de hele wereld. Hij schreef duizenden brieven, briefkaarten en telegrammen naar kunstenaars, musici, vrienden, kunsthandelaren en critici. Daarvan zijn er wereldwijd ruim 1.700 bewaard gebleven. The Mondrian Papers laat de originele brieven en theoretische artikelen zien, samen met de transcriptie in de taal waarin Mondriaan zijn tekst schreef. Daarnaast zijn de Nederlandse en Franse teksten allemaal voorzien van een Engelse vertaling, waarmee Mondriaans complete geschriften voor het eerst een internationaal bereik krijgen.

Het eerste deel bevat de vroegste brieven tot juli 1919. Hierin komt Mondriaans opleiding aan bod en zijn eerste jaren in Parijs van 1912 tot 1914. Uit de brieven blijkt dat Mondriaan een veel prominentere rol speelde binnen de invloedrijke De Stijl-beweging dan tot nu toe werd gedacht. Mondriaans omvangrijke correspondentie geeft context aan zijn werk en beschrijft hoe hij zijn realistische stijl ontwikkelde tot zijn wereldberoemde abstracte stijl. Daarnaast krijgen we ook een inkijk in zijn persoonlijk leven, zijn interesses en zijn manier van denken.

Dat het RKD en het Huygens Instituut in dit project gezamenlijk zouden optrekken, was een logische keuze. Het Huygens Instituut publiceerde eerder, in samenwerking met het Van Gogh Museum, de brieven van Vincent van Gogh. Van de ruim 1.700 brieven van Piet Mondriaan bevinden zich er meer dan 700 in de collectie van het RKD. De informatie over de kunstwerken van Mondriaan komt rechtstreeks uit het onderzoeksplatform RKD Research. Daarmee zet deze nieuwe editie de brieven en geschriften van Piet Mondriaan in een samenhangende context. The Mondrian Papers is het voorbeeld voor toekomstige digitale edities van kunstenaarscorrespondenties.

Het deel dat vandaag gepubliceerd wordt bevat al Mondriaans brieven en geschriften tot juli 1919. Het materiaal uit de periode juli 1919-februari 1944 wordt de komende jaren gepubliceerd. Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de International Music and Arts Foundation, het Gieskes-Strijbis Fonds, Stichting Dioraphte, Stichting Virtutis Opus, het Cultuurfonds en Stichting Jaap Harten Fonds.