21-04-2020

Dwalen door VOC-datasets in augmented reality

Huygens ING gaat samen met Studio Louter een augmented reality-installatie over de VOC ontwikkelen. Bezoekers kunnen hiermee in online beschikbare bronnen antwoorden proberen te vinden op prangende en complexe erfgoedvragen over ons VOC-verleden.

Huygens ING gaat in de komende maanden samen met Studio Louter de installatie Zij voeren mee met de VOC bouwen. Hierin worden drie bestaande online datasets over de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op een publieksvriendelijke manier ontsloten. Dit is mogelijk dankzij een onlangs toegekende subsidie van bijna 125 duizend euro van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen de regeling Digital Heritage x Public.

Rijkdom aan gegevens biedt antwoord op complexe erfgoedvragen

De geschiedenis van de VOC staat altijd in de belangstelling. Na jarenlang te zijn bejubeld, wordt er tegenwoordig heel anders tegen de compagnie aangekeken. Bronnen worden geherinterpreteerd. Veel van die bronnen zijn in de afgelopen jaren door Huygens ING en andere Nederlandse erfgoed- en onderzoeksinstellingen gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt. Hiermee is een schat aan informatie ontsloten waar wetenschappers al veelvuldig gebruik van maken. Maar voor het grote publiek is het niet makkelijk om de rijkdom aan verhalen uit de bronnen en de inzichten die zij kunnen bieden voor het debat over de VOC op een laagdrempelige en invoelbare manier te ervaren.

Met de installatie Zij voeren mee met de VOC gaat hier verandering in komen. Bezoekers kunnen straks op een iPad letterlijk vragen stellen aan de opvarenden van de VOC: Waar kwamen jullie vandaan? Wat was jullie overlevingskans? Hebben jullie meegedaan aan de slavenhandel? Om antwoorden te vinden op deze vragen, worden bezoekers meegenomen op een reis door gegevens uit VOC-opvarenden, Dutch-Asiatic Shipping en Boekhouder-Generaal Batavia. Gebruikers beleven deze reis in augmented reality. Tijdens de reis worden zij bijgestaan door gidsen – experts die mondeling duiding en context geven bij de getoonde gegevens en de VOC-geschiedenis, en die uiteenlopende posities in het huidige VOC-debat vertegenwoordigen. Vervolgens worden bezoekers aangespoord antwoorden te zoeken op hun eigen vragen. Zo worden zij uitgedaagd te reflecteren op een van de meest bejubelde, beruchte en identiteitsvormende episodes uit onze geschiedenis.

Visitor experience in Het Scheepvaartmuseum

De installatie Zij voeren mee met de VOC zal na de lancering bij Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam langs verschillende musea en andere instellingen reizen, waaronder de Universiteit van Amsterdam. De online datasets over de VOC zijn binnen het Netwerk Maritieme Bronnen samengebracht.

Vanuit het Huygens ING zijn drie medewerkers bij dit project betrokken: Jelle van Lottum, hoofd van de afdeling Geschiedenis, Lodewijk Petram, senior research data manager bij de afdeling Digitaal databeheer, en Sebastiaan Derks, hoofd van de afdeling Digitaal databeheer.

Als experts treden onder meer op: Karwan Fatah-Black (Universiteit Leiden), Dyonna Benett, (erfgoedprofessional), Sri Margana (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesië), Suze Zijlstra (Universiteit Leiden) en Henk den Heijer (emeritus hoogleraar Universiteit Leiden).