Onderzoeksgroep LivesLab
Contact lodewijk.petram@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246808

Biografie

Lodewijk Petram is Research Data Manager voor de onderdelen van CLARIAH die door Huygens Instituut worden ontwikkeld. Hij draagt zorg voor de functionaliteit van de infrastructuur die toegang geeft tot gegevens over historische personen en locaties, en ziet toe op de borging van de kwaliteit van deze data. Onderzoekers kunnen bij hem terecht met vragen en suggesties over het gebruik van de infrastructuur, bijvoorbeeld met betrekking tot de zoekfunctionaliteit en de mogelijkheden voor koppeling van eigen gegevens. Ook schrijft hij mee aan onderzoeksvoorstellen (met name de datamanagementsectie) waarin het gebruik van de infrastructuur is voorzien.

Lodewijk studeerde economie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2011 op een proefschrift over de ontwikkeling van de aandelenhandel in zeventiende-eeuws Amsterdam en verwerkte dit vervolgens tot het op een breder publiek gerichte boek De bakermat van de beurs, dat onder meer in het Engels en Chinees werd vertaald. In 2012 werd zijn werk bekroond met de Dirk Jacob Veegensprijs.

Als zelfstandig historicus schreef hij sindsdien de geschiedenis van een verzekeringsbedrijf en De vergeten bankencrisis, over Nederlands eerste grote bankencrisis (1921-1925). Dit boek stond op de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs 2016. Momenteel werkt Lodewijk, naast zijn werk bij Huygens Instituut, aan een project over Nederland aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, waarbij de problematiek rond de Nederlandse vrijwilligers die meevochten in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) centraal staat. Hij werkt hierbij samen met dr. Samuël Kruizinga (UvA).