Onderzoeksgroep LivesLab
Specialisatie Geschiedenis van staatsvorming in mondiaal, comparatief perspectief; Sociale en economische geschiedenis; Vroegmoderne geschiedenis; Nederlandse geschiedenis
Contact Marjolein.tHart@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246826

Biografie

Marjolein ’t Hart is gastonderzoeker bij de onderzoeksgroep LivesLab van het Huygens Instituut. Zij studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en Trinity College Dublin, waarna ze haar studie in 1981 cum laude afrondde met een scriptie over Ierse emigranten. Voor haar proefschrift over staatsvorming in het zeventiende-eeuwse Nederland verbleef zij onder meer een jaar aan de New School for Social Research in New York, waarna een promotie volgde met Prof. Charles Tilly en Prof. Wim Blockmans als promotores. Zij werkte in verschillende disciplines (geschiedenis, sociologie, politicologie), aan verschillende universiteiten. In 2010 was zij Queen Wilhelmina Professor aan Columbia University, New York. Haar onderzoek is vaak interdisciplinair van opzet, op het snijvlak tussen de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, en richt zich vaak op de sociale en economische achtergronden van staatsvorming, bureaucratisering, opstanden en revoluties. Zij is gespecialiseerd in de vroegmoderne Nederlandse en Europese geschiedenis, maar heeft een brede sociaaleconomische belangstelling voor langetermijnprocessen op wereldschaal. Voor haar pensioen was zij onderzoeksleider van de afdeling Geschiedenis en bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Staatsvorming in Mondiaal Perspectief aan de Vrije Universiteit Amsterdam.