Onderzoeksgroep LivesLab
Specialisatie Nederlandse politieke geschiedenis & cultuurgeschiedenis in de 19e eeuw
Contact marijcke.schillings@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246902

Biografie

Marijcke Schillings studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 1987 legde zij het doctoraalexamen cum laude af en verkreeg zij haar onderwijsbevoegdheid Geschiedenis.

In november 1989 begon zij als onderzoeker bij het Huygens Instituut. Tot juni 2006 werkte zij voor de Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis (DBNG). Zij was nauw betrokken bij de overgang van een gedrukte naar een digitale bibliografie. Van juni 2006 tot eind 2015 was zij medewerker bij het programma “Nederlanders en de cultuur over de grenzen”, met name voor het project The Dutch in the Caribbean world, c. 1670 – c. 1870 . Sinds 2016 werkt zij aan Dutch Prize Papers. De focus ligt daar nu op het ontsluiten van het documenttype cognossementen of ladingbriefjes. In 2017-2018 en in 2022 ondersteunde zij de redacties van Wereldgeschiedenis van Nederland en van Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland.

Haar huidige onderzoek binnen de onderzoeksgroep LivesLab richt zich op netwerken en loopbanen van individuen en groepen. In het bijzonder wordt onderzoek gedaan naar zeevarenden in de tweede helft van de 17e eeuw (bron: Dutch Prize Papers) en naar employés van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die afkomstig waren uit het zuidelijk deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I (Rochus Cenie, Joseph D’Olislager, Charles Pieters en Emmanuel Van der Meersch; bron: Dagboek Willem de Clercq 1811-1844).