Migrant: mobilities and connection

De emigratie van Nederland naar Australië kent veel facetten. In dit project staan Australische immigranten uit het naoorlogse Nederland en hun levensgeschiedenissen centraal. Deze levensgeschiedenissen zijn te reconstrueren op basis van toenmalige registratiesystemen, die werden bijgehouden van het moment van aanmelding voor migratie tot het moment van de eerste vestiging, of zelfs lang daarna. Ze leggen bloot hoe het de migrant zowel individueel als in groepsverband verging na aankomst in Australië. ‘Migrant: Mobilities and Connection’ beoogt het mogelijk te maken subgroepen in een longitudinaal perspectief met elkaar te vergelijken naar bijvoorbeeld herkomst, religie en gezondheid. Door hun cultureel erfgoed in het onderzoek te betrekken wil het project nieuw licht werpen op circulatie en adaptatie van Nederlandse waarden in een nieuwe omgeving en op de wijze waarop ze vervolgens – aangepast en verrijkt – hun weg terugvonden naar Nederland via de contacten met het thuisfront.

De registratiesystemen – een database met emigrantenkaarten (Nationaal Archief, Den Haag) en Australische migrantendossiers (National Archives Australia) – zijn startpunt voor het onderzoek en voorzien in een hecht verband tussen de verschillende deelonderzoeken. Het project is zowel interdisciplinair opgezet als internationaal: Nederlandse en Australische historici, Digital Humanities experts en letterkundigen van het Huygens Instituut, de Edith Cowan University, Perth en Curtin University, Perth werken erin samen. Bovendien is het project partner in het vier jarige Dutch-Australian Shared Cutural Heritage Project 2018-2021, samen met het Nationaal Archief Den Haag en de National Archives Australia. Hoewel het project wetenschappelijk is opgezet, is het ook van direct belang voor de Nederlandse migrantengemeenschap in Australië. De database met migrantenlevens is immers hun geschiedenis. Op haar beurt kan die gemeenschap door middel van crowd sourcing de database niet alleen aanvullen en verbeteren, maar ook zorgen voor nieuw onderzoeksmateriaal door (digitale) objecten als foto’s, dagboeken en andere memorabilia aan te dragen.

Media

In 2023 opende de tijdelijke tentoonstelling People Movement Stories in het Nationaal Archief.

In 2018 is het precies 70 jaar geleden dat de grote naoorlogse emigratiegolf begon. Naar aanleiding daarvan zond Omroep Max op NPO Radio 1 op 24 maart 2018 een speciale uitzending rond het thema emigratie uit. Marijke van Faassen sprak in deze uitzending over de rol van de Nederlandse overheid in het stimuleren van de emigratie. Zie de link in de kolom hiernaast (het programma begint na 4.30 minuten).

Een van de onderdelen van het onderzoek is het ‘matchen’ van Nederlandse migratiekaarten met Australische immigratieverslagen. Marijke van Faassen sprak hierover met Radio SBS Australië, ten tijde van het Global Digital Humanities Conference in Sydney. Zie de link in de kolom hiernaast voor de podcast van het interview.

Ook Rik Hoekstra sprak tijdens een workshop aan de University of Western Sydney met Radio SBS Australië over de voortgang van het project “Migration, Mobilitiy and Connection”. Zie de link in de kolom hiernaast  voor de podcast van dit interview.