Onderzoeksgroep LivesLab
Specialisatie Digitale edities, paleografie en oorkondenleer, codicologie
Contact geertrui.van.synghel@huygens.knaw.nl
+31 (0)70-3315800

Biografie

Geertrui Van Synghel studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent en is sinds 1979 verbonden aan het Huygens Instituut. In 2006 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de stedelijke secretarie van ‘s-Hertogenbosch. Zij doceerde paleografie aan de Universiteit Utrecht en was in 2009 gastprofessor aan de Universiteit Gent (Paleografie, Historische kritiek en Ontwikkeling van het schrift). Van 1979 tot en met 2000 was zij bewerker van het Oorkondenboek van Noord-Brabant en in de periode 1994-2010 eindredacteur van de serie Broncommentaren. Van 2009 tot 2015 was zij gedetacheerd naar de Stichting Brabantse Bronnen voor de uitgave van het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant. Zij was lid van het wetenschappelijk comité en medewerker van het Boschdoc en verricht sinds 2016 onderzoek naar de verschriftelijking in Zuid-Limburg, in samenhang met de editie van de Limburgse oorkonden tot 1300. In 2018 is zij gestart met de digitale ontsluiting van de schepenregisters van ’s-Hertogenbosch 1366-1811. Zij is voorzitter van de Commissie van Toezicht en Advies bij de Charterbank Regionaal Archief Tilburg. Tevens is zij wetenschappelijk adviseur van de Stichting Limburgse Oorkonden.