Onderzoeksgroep Geschiedenis
Specialisatie Paleografie; archiefonderzoek; middeleeuwse kronieken; politieke en institutionele geschiedenis van Holland in de 12e-14e eeuw
Contact jan.burgers@huygens.knaw.nl
+31(0)20-2246829

Biography

Jan Burgers studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde (cum laude) in 1993 op een proefschrift over paleografie in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw. Sindsdien is hij als docent en onderzoeker betrokken geweest bij diverse projecten in de studiegroep Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2004 is hij als onderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut, waar hij onder meer edities verzorgde van de berijmde kroniek van Holland, een aantal bronnenpublicaties over de geschriften van de Staten en steden van Holland en Zeeland en de digitale editie van de registers van de graven van Holland in de Henegouwse periode (1316-1345). Van 2010 tot zijn emeritaat in 2019 bekleedde hij de leerstoel “Bronontsluiting en apparaat voor historisch onderzoek van de geschiedenis van Nederland” aan de Universiteit van Amsterdam.

Research output in Pure