Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)

Christofforo Suriano was de eerste Venetiaanse gezant in de Nederlandse Republiek. Dit editieproject ontsluit alle brieven die Suriano tussen 1616 en 1623 aan de Venetiaanse senaat stuurde, met een omvang van in totaal ca. 7,000 pagina’s. De briefwisseling van Suriano is van groot belang voor de Nederlandse en Europese geschiedenis in de vroege zeventiende eeuw. De editie markeert bovendien het beginpunt van de officiele Nederlands-Italiaanse diplomatieke betrekkingen.

In het begin van de zeventiende eeuw was de Nederlandse Republiek een nieuwkomer op het internationale toneel. Na het sluiten van de wapenstilstand met Spanje in 1609 ontwikkelde de Nederlandse diplomatie zich snel. De Republiek sloot strategische allianties om Spanje bij het eindigen van de wapenstilstand het hoofd te kunnen bieden. De Republiek Venetië speelde in een centrale rol in de Nederlandse strategie om een groot anti-Spaans bondgenootschap teweeg te brengen. Omgekeerd zocht ook de Venetië naar Europese bondgenoten in haar oorlogen. De komst van Suriano in de zomer van 1616 was voor beide republieken dan ook van groot belang.

De volgende zeven jaar zou Suriano in Den Haag verblijven en de belangen van Venetië in de Republiek verdedigen. Hij schreef wekelijks één tot drie brieven aan de Doge en de Senaat. Daarin meldt hij tal van bijzonderheden die in andere bronnen niet te vinden zijn. Zo noteerde hij regelmatig letterlijk de conversaties die hij met allerlei hooggeplaatste politici en diplomaten voerde. De onderzoeker krijgt door deze briefwisseling bovendien inzicht in de ontwikkeling van de relaties tussen deze twee republieken evenals in belangrijke internationale kwesties in de aanloop naar de Dertigjarige oorlog.

Het project zal resulteren in een moderne geannoteerde digitale editie, voorzien van Engelstalige samenvattingen. Zowel de afbeeldingen van de originele brieven uit de archieven als een doorzoekbare tekst komen in open access voor onderzoek beschikbaar. Onderzoeker en editeur is Dr Nina Lamal en de projectleider is Dr Helmer Helmers van het NL-Lab van het KNAW Humanities Cluster.

De transcripties worden verzorgd door Dr. Ruben Celani, Dr. Flavia Di Giampaolo, Dr. Federica D’Uonno, Dr. Vera Frantellizzi, dr. Cristina Lezzi, Dr. Giorgia Proietti, Dr. Angelo Restaino, Dr. Filippo Sedda.