Impact & Fiction

Looptijd: maart 2021 - februari 2024
Subsidieverstrekker: eScience Center
Opvallend: Impact & Fictie is het eerste project dat een grootschalige analyse van hoe boeken door lezers worden ontvangen en hoe de kenmerken van romans deze ontvangst beïnvloeden samenbrengt.

In het onderzoeksproject Impact & Fiction analyseren onderzoekers van het Huygens ING en het Netherlands eScience Center wat voor invloed fictie heeft op lezers. We gebruiken online boekrecensies om de invloed van verhalen op lezers te meten. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen deze invloed en de tekstuele kenmerken die we in romans kunnen identificeren.

In online boekrecensies omschrijven lezers bijvoorbeeld hoe een boek hen heeft meegezogen of veranderd, hoe het leed van een personage ze ontroerd heeft of hoe ze door de stijl van een roman zijn betoverd. Met behulp van digitale methoden meten wij deze impact. Ook ontwikkelen we nieuwe instrumenten om aspecten zoals atmosfeer, verrassing en de ontwikkeling van verhaallijnen en personages te meten in romanteksten.

Impact & Fiction combineert voor het eerst grootschalige analyse van de receptie van romans met een analyse van boek-kenmerken, om in kaart te brengen hoe die kenmerken de receptie beïnvloeden. We gebruiken een combinatie van data uit boeken, online lezersrecensies en boekenlijsten die lezers online hebben samengesteld om deze analyzes uit te voeren. Het samenbrengen van deze perspectieven en datasets stelt ons in staat om een innovatief digitaal onderzoeksproject uit te voeren waarin we ons richten op drie onderzoeksvragen:

  1. Wat is de invloed van fictie op lezers?
  2. Welke tekstuele kenmerken van boeken dragen bij aan die invloed? We richten ons in het bijzonder op drie categorieën van kenmerken:
    • algemene aspecten zoals sfeer en onderwerp
    • stijlkenmerken zoals dialoog en complexiteit
    • narratieve kenmerken zoals plot en personage
  3. Hoe verhoudt die invloed zich tot de leesvoorkeuren van lezers?

Impact & Fiction is een driejarig project, gefinancierd door het Netherlands eScience Center (project portfolio nummer ASDI.2020.032). Meer informatie over het project is te vinden op onze website.