Onderzoeksgroep Computationele literatuurwetenschap
Specialisatie Grensgebied van literatuur en digitale techniek
Contact peter.boot@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246825

Biografie

Peter Boot studeerde wiskunde in Leiden en Neerlandistiek in Utrecht en werkte ruim tien jaar in de automatisering, waar hij zich specialiseerde in databasetechnologie. In november 2009 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over annotaties in digitale wetenschappelijke edities. Bij het Huygens Instituut werkt hij als senior-onderzoeker op het grensvlak van inhoud en techniek. Zijn onderzoek houdt zich bezig met computationele studie van literatuur en met de mogelijkheden van digitale edities. In de computationele studie van literatuur gaat zijn voornaamste aandacht uit naar eigenschappen van de (literaire) tekst en hoe lezers daarop reageren. Daarbij maakt hij gebruik van analyses van grote hoeveelheden online boekreviews. Voor wat betreft de mogelijkheden van digitale edities is hij onder andere geïnteresseerd in de visuele mogelijkheden van het interface, in XML-technologie en annotatie-opties voor onderzoekers. Peter is als consultant betrokken bij diverse projecten, zoals het Mondriaan editieproject en het Onderzoek Manuscripten Anne Frank.