eDITEM

Looptijd: 2023-2024
Opvallend: Een vernieuwende, modulaire en duurzame publicatie-omgeving voor digitale edities.
Valorisatie: Mondriaan- en Van Gogh-editie.

Het Huygens Instituut publiceert prestigieuze en belangrijke digitale edities van (cultuur-)historische bronnen. Tot nu toe ontwikkelden we vaak voor elke editie een eigen digitale omgeving. Dat kan efficiƫnter.

Het project eDITEM ontwikkelt een publicatietool voor digitale edities dat uit meerdere templates zal bestaan. Edities bevatten immers verschillende soorten teksten, zoals brieven, handschriften of tijdschriftartikelen en uit ondersteunende componenten, zoals een inleiding of een biografische component.

In de meeste edities keren veel vergelijkbare onderdelen terug. Het is daarom efficiƫnter om generieke templates te ontwikkelen voor toekomstige edities. Dan hoeft er alleen nog voor de echt unieke facetten nieuwe software geschreven te worden.

Om de juiste keuzes te maken bestaat het projectteam zowel uit wetenschappers van de onderzoeksgroepen Digitale Edities en DHLab als research software engineers van Team Text van de afdeling Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster. In deze interdisciplinaire groep komen kennis van edities, onderzoeksmethoden en informatietechnologie bij elkaar.

Open source

We ontwikkelen deze tool in eerste instantie voor de editieprojecten van het Huygens Instituut, maar de software is open source en daarom ook te gebruiken door andere instellingen.

Fase 1: Mondriaan

Het project bestaat uit twee fasen. In de eerste fase ontwikkelen en toetsen we templates binnen het project The Mondrian Papers. In dat project werken we samen met het RKD toe naar een digitale editie die eind 2023 gepubliceerd zal worden. We leveren dan een eerste versie op van de publicatie-architectuur. Daarnaast komen er templates beschikbaar voor een brieveneditie, voor moderne handschriften, voor gepubliceerde artikelen en voor ondersteunende componenten zoals inleiding, biografieƫn en bibliografieƫn.

De eDITEM-architectuur wordt vastgesteld op basis van de kennis en ervaring van de onderzoekgroep Innovating Digital Editions, in combinatie met diepgaande kennis van de te publiceren teksten. DI-Team Tekst zorgt voor de aansluiting naar een moderne infrastructuur voor publicatie van heel diverse documenten in verschillende technische formaten.

Tijdens de eerste fase controleren we of onze publicatie-architectuur en templates ook bij een vergelijkbare editie als het Van Gogh Letters-project tot een goede digitale publicatie leidt. Dit doen we in samenwerking met het Van Gogh Museum.

Fase 2: verkennende studies

In de tweede fase betrekken we ook andere bronsoorten en editietypes bij het ontwikkelproject. We voeren verkennende studies uit om te ontdekken of we met de nieuwe templates bijvoorbeeld ook de brievenedities in onze Huygens Resources kunnen vernieuwen en verbinden. En we willen weten wat er mogelijk is met de bronnen die ontsloten worden in grote projecten zoals Republic, Globalise en Dutch Prize Papers.

Partners

Van Gogh Museum

RKD