Onderzoeksgroep Digitale Edities
Contact leo.jansen@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246850

Biografie

Leo Jansen werkt bij het Huygens Instituut aan het Piet Mondriaan editieproject in samenwerking met het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis. Het project heeft als doel om alle brieven en geschriften van Mondriaan online toegankelijk te maken. Hiermee gaat een wens, die al ruim 40 jaar wereldwijd leeft bij wetenschappers en kunstliefhebbers, eindelijk in vervulling.

Leo Jansen was 15 jaar verbonden aan het Van Gogh Brievenproject van het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut en realiseerde in die periode, samen met Hans Luijten en Nienke Bakker, een wetenschappelijke editie van de volledige correspondentie van Van Gogh. Hij was medeverantwoordelijk voor de Engelstalige website www.vangoghletters.org, in samenwerking Huygens Instituut, en de internationaal gelauwerde zesdelige uitgave Vincent van Gogh – De brieven.