Onderzoeksgroep Digitale Edities
Specialisatie Middeleeuwse handschriften en tekstcultuur
Contact mariken.teeuwen@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246906

Biografie

Mariken Teeuwen studeerde Muziekwetenschap en Mediëvistiek aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar in 2000. Sinds 1998 is zij werkzaam bij het Huygens Instituut, nu als hoofd van de onderzoeksgroep Digitale Edities.

Haar onderzoek richt zich op het terrein van middeleeuwse kennisgeschiedenis, geleerdencultuur en middeleeuwse handschriften. Zij verwierf NWO-Veni-, Vidi- en Vrije Competitiesubsidies voor projecten over de zeven vrije kunsten in de vroegmiddeleeuwse traditie (Carolingian Scholarship and Martianus Capella), annotaties in middeleeuwse boeken (Marginal Scholarship), en de technieken van het argumenteren en redeneren in de marge (The Art of Reasoning).

Daarnaast verdiepte zij haar interesse in digitale technieken voor het publiceren, analyseren en beschikbaar maken van middeleeuws tekst- en onderzoeksmateriaal. Dit resulteerde in een digitale editie van de commentaartraditie op Martianus Capella, een database met observaties over handschriften uit de Karolingische periode en hun annotaties en een digitale tentoonstelling over de techniek van het redeneren in middeleeuwse handschriften. De samenwerking met de digitale afdeling van Huygens Instituut en HuC leidde ook tot twee nieuwe projecten: Digital Forensics (2018-2022) en eCodicesNL (2020-2022). In het eerste project, met software engineer Rutger van Koert en Hannah Busch, ontwikkelen we een Deep Learning systeem om paleografisch onderzoek te ondersteunen. In het tweede, met Irene van Renswoude, Renée Schilling en Sebastiaan van Daalen, bouwen we het prototype van een portaal voor gedigitaliseerde middeleeuwse handschriften in Nederlandse collecties.

Mariken Teeuwen was van 2011-2021 bijzonder hoogleraar voor de Transmissie van Middeleeuwse Teksten aan de Universiteit Utrecht. Zij gaf daar onderwijs over middeleeuwse intellectuele cultuur, teksttransmissie en middeleeuwse handschriften en digitale methodes van onderzoek in de historische geesteswetenschappen. Vanaf 1 maart 2022 is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Schriftcultuur in de Middeleeuwen aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Zij geeft daar les over de cultuur van het middeleeuwse boek. Ze onderwijst de traditionele én de nieuwe digitale skills die nodig zijn in het vak.

Zij is lid van ‘The International Committee of Medieval Latin’.