Digitale Edities

Wij maken digitale edities van teksten en tekstcorpora met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis, letterkunde en cultuur om vernieuwend tekstonderzoek mogelijk te maken. Dit doen wij door het ondersteunen en ontwikkelen van krachtig, flexibel en duurzaam digitaal (experimenteel) instrumentarium voor digitale edities.

Met onze digitale edities willen we teksten op nieuwe manieren wegen en meten; ze combineren; ze vergelijken en voorzien van context en verdieping; patronen en relaties onderzoeken. Zo maken we oude én fundamenteel nieuwe onderzoeksvragen mogelijk.

Expertise

Wat ons verbindt, is kennis en ervaring in methodes van editeren die onderzoek mogelijk maken, zoals rijke en gelaagde annotatie, onderzoek naar tekstgenese en variatie, netwerk visualisatie en linked open data. Met deze kennis richten wij ons op het ondersteunen en ontwikkelen van krachtige, flexibele en duurzame digitale editietools. Dit (experimentele) instrumentarium ontwikkelen wij zelf of in samenwerking met partners, zoals de afdeling Digitale infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster of een derde partij. Door ons te richten op digitale editietools onderscheiden we ons van onderzoekers/onderzoeksgroepen aan de universiteiten, waar DH-Labs meer geïnvesteerd hebben in tools voor taalkundig en sociologisch onderzoek.

Wij conformeren aan internationale standaarden en initiatieven, zoals TEI-XML, IIIF, LOD en OCR/HTR technieken. Wij agenderen actuele en pertinente kwesties, zoals de interoperabiliteit en duurzaamheid van digitale edities.

Onze expertise in tekstgenres loopt uiteen van: (Middel-)Nederlandse literatuur; correspondenties van intellectuelen en kunstenaars; en autobiografisch werk zoals dagboeken. Hun onderwerpen spreiden zich uit in de tijd van Middeleeuwen tot de moderne tijd. Ons onderzoek is geworteld in cultural theory, waarin het sociale, culturele, intellectuele en politieke milieu diep met elkaar verbonden zijn. Daarom zoeken we de dialoog tussen verschillende disciplines.

Ambities

Voor onze editieprojecten willen we ons in de toekomst meer richten op een maatschappelijke en culturele agenda, bijvoorbeeld door actiever op zoek te gaan naar gemarginaliseerde stemmen in onze literaire en culturele geschiedenis.

Het is ook onze ambitie om samenwerkingen met universiteiten en andere onderwijsinstellingen te bestendigen en uit te breiden. We geven les, bieden stages, organiseren workshops en tutorials voor (digitaal) editeren en ontwikkelen onderwijsmateriaal. Naast een academisch publiek willen we een breder publiek bereiken met creatieve en aansprekende spin-off resultaten en producten.