Onderzoeksgroep Digitale Edities
Specialisatie Vergelijkende Literatuurwetenschap (Middeleeuwen), Middelnederlandse letterkunde
Contact frank.brandsma@huygens.knaw.nl
030-2538234

Biografie

Frank Brandsma (1960) is senior docent/onderzoeker vergelijkende Literatuurwetenschap (Middeleeuwen). Hij is gespecialiseerd in de middeleeuwse Arthurliteratuur en bestudeert vooral de verteltechnieken en de presentatie van emoties in de vers- en prozaromans. Zijn colleges gaan over Arthurliteratuur, middeleeuwse letterkunde op school en emoties in literaire teksten. Hij is sinds 2014 redacteur van Queeste. Met Carolyne Larrington (Oxford) leidt hij het Arthurian Emotions Project, waaruit de bundel Emotions in Medieval Arthurian Literature: Body, Mind, Voice (2015) voortkwam. Samen zijn zij betrokken bij het project “Emotion and Medieval Self in Northern Europe” dat wordt geleid door Sif Rikhardsdottir van de University of Iceland. Sinds 1 september 2018 is hij gastonderzoeker aan het Huygens Instituut te Amsterdam, met als taak het vervaardigen van een digitale editie van een deel van de Lancelotcompilatie. Met Bart Besamusca vormde hij de redactie van een nieuw standaardwerk over de Middelnederlandse Arthurliteratuur, waarvan de Lancelotcompilatie het vlaggeschip is: The Arthur of the Low Countries: the Arthurian Legend in Dutch and Flemish Literature (2021).