Onderzoeksgroep Digitale Edities
Specialisatie Moderne Nederlandse letterkunde, editiewetenschap
Contact peter.de.bruijn@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246870

Biografie

Peter de Bruijn studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Hij was onder meer de bezorger van Willem Elsschots Volledig werk, op basis waarvan in 2005 een nieuw Verzameld werk verscheen (beide uitgegeven door Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam). Deze uitgave is sindsdien verschillende keren herdrukt en in afzonderlijke delen opnieuw uitgebracht, het laatst in de reeks Salamander Klassiek (2021-2022).

Peter de Bruijn is uitvoerder van het project ‘Onderzoek Manuscripten Anne Frank’, een samenwerkingsverband van het Huygens Instituut en de Anne Frank Stichting te Amsterdam. In september 2021 zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in de online editie Anne Frank – Manuscripten (www.annefrankmanuscripten.org). De editie is toegankelijk in zo’n zestig landen waar dit auteursrechtelijk kan (nog niet in Nederland). Op dit moment is ook een Engelstalige versie van de editie in voorbereiding.