Terug naar het overzicht

De brieven van Belle van Zuylen (1740-1805)

Dit project – tot nu toe alleen toegankelijk voor wachtwoordhouders – voorziet in een digitale publicatie van de correspondentie van Belle van Zuylen, met per brief een scan van het manuscript en een transcriptie naar modern Frans, voorzien van annotaties. Nederlandse en Engelse vertalingen worden op dit moment incidenteel toegevoegd; later zal dit op grotere schaal worden gedaan.

De correctie en annotatie van de gescande en geOCRde brieven worden uitgevoerd door een aantal leden van het Genootschap Belle van Zuylen; zij worden begeleid door project-assistent Maria Schouten. Het geheel staat onder de gezamenlijke leiding van Madeleine van Strien-Chardonneau (UL) en Suzan van Dijk.

Context

Belle van Zuylen (1740-1805) schreef en publiceerde in het Frans en bereikte in haar tijd een internationaal publiek. Naast romans, toneelstukken en pamfletten bestaat haar werk voor een belangrijk deel uit correspondentie met familieleden en vrienden én met diverse Europese schrijvers en denkers. Haar brieven behoren tot het Europese culturele erfgoed en vormen een bron voor wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland.

De laatste decennia neemt de belangstelling voor de Nederlands-Zwitserse auteur Belle van Zuylen/Isabelle de Charrière toe. In Nederland is zij uitgeroepen tot ‘grootste Utrechter aller tijden’ (2004) en opgenomen in het ‘Pantheon’ van het Letterkundig Museum (2010). Ook in het buitenland krijgt haar werk meer aandacht en haar muziek wordt door steeds meer musici op het programma genomen. Zij was een spil in diverse netwerken van schrijvers en schrijfsters uit haar tijd, zoals ook blijkt in de database NEWW (New approaches to European Women’s Writing).

Haar correspondentie is opgenomen in de delen 1-6 van de tiendelige Oeuvres complètes (Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam, 1979-1984). Deze uitgave in de oorspronkelijke Franse tekst in 18e-eeuwse spelling is van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek, maar minder geschikt voor een breed publiek. Van een selectie uit de correspondentie zijn eerder wel Nederlandse vertalingen gepubliceerd.