Onderzoeksgroep Digitale Edities
Specialisatie Middeleeuwse oorkonden
Contact eef.dijkhof@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246907

Biografie

Eef Dijkhof studeerde Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1997 promoveerde op een proefschrift over het oorkondewezen van de belangrijkste steden en kloosters in Holland en Zeeland in de dertiende en het eerste kwart van de veertiende eeuw. Hij is gespecialiseerd in het bestuderen en het uitgeven van Middeleeuwse oorkonden en publiceerde diverse bronnenuitgaven en studies op dit terrein. Sinds 2001 is hij werkzaam bij het Huygens Instituut waar hij onder meer betrokken was bij de uitgave van deel V van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland, en deel V van de bronnenuitgave over de geschiedenis van de dagvaarten van de staten en steden van Holland en Zeeland. Momenteel is hij projectleider van het ‘Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers van de graven van Holland en Zeeland in de Middeleeuwen’ (RAA II). Daarnaast is hij algemeen secretaris van Porta Historica, een netwerk dat in 2006 op initiatief van het Huygens Instituut is opgericht en internationaal onderzoekers en instituten samenbrengt die zich bezighouden met het ontsluiten, editeren en analyseren van historische bronnen.