Onderzoeksgroep Computationele Literatuurwetenschap
Specialisatie Computationele literatuurwetenschap
Contact karina.van.dalen@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246864

Biografie

Karina van Dalen-Oskam studeerde Nederlands aan de Universiteit Utrecht, promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over Jacob van Maerlants Rijmbijbel en was werkzaam als lexicograaf aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (nu INT) te Leiden voordat zij in 2002 overstapte naar de KNAW. Daar begon ze als afdelingshoofd Neerlandistiek bij het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI). Na de opheffing van het NIWI in 2005 leidde zij bij het Huygens Instituut eerst de afdeling ICT & Teksten, toen de afdeling Letterkunde en sinds 2022 de onderzoeksgroep Computationele literatuurwetenschap.

Daarnaast is Karina sinds 2012 bijzonder hoogleraar Computationele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2015-2019 was zij Chair van de Steering Committee van de internationale Digital Humanities organisatie ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations). Verder is zij van 2020-2025 Honorary Professor in the Humanities aan de University of Wolverhampton (UK).

Karina’s onderzoek concentreert zich op de computationele literatuurwetenschap. Ze combineert kwantitatieve en kwalitatieve methoden in haar analyses van schrijfstijl en van meningen van lezers over romans en plaatst deze in een bredere maatschappelijjke context. Zij is tevens geïnteresseerd in vertaalwetenschap en in alles wat met eigennamen te maken heeft. Als naamkundige is zij gespecialiseerd in de literaire onomastiek, waarin zij gebruik en functies van eigennamen in romans onderzoekt vanuit een vergelijkend perspectief.

In juni 2023 verscheen haar boek The Riddle of Literary Quality: A Computational Approach bij Amsterdam University Press, in open access. Dit boek bevat een toegankelijke synthese van de resultaten van het project The Riddle of Literary Quality, dat liep van 2012 – 2019 en was gefinancierd uit het Computational Humanities Programma van de KNAW. Een langere versie van het boek verscheen in 2021 bij AUP onder de titel Het raadsel literatuur: is literaire kwaliteit meetbaar? Meer informatie is te vinden op de website bij het boek.