CLS INFRA

Looptijd: Maart 2021 - Februari 2025
Subsidieverstrekker: European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
Subsidieomvang: 5 million euro
Opvallend: Institutes from no less than 10 European countries are united in their work for CLS INFRA.
Valorisatie: CLS INFRA organises several training events each year, public meetings, posts interviews with employees on YouTube, and shares a project newsletter.

Computationele Literatuurwetenschappen Infrastructuur (‘CLS INFRA’) is een vierjarig samenwerkingsverband om een gedeelde bron op te zetten van de nodige data, tools en kennis voor nieuwe manieren van literatuurwetenschap in het digitale tijdperk.

De steeds digitalere wereld waarin we leven brengt uitdagingen en kansen mee voor het onderzoeken van Europa’s meertalige en onderling verbonden literaire erfgoed. Momenteel is het landschap van literaire data nog sterk uiteenlopend en versnipperd. Ondanks dat er al vele teksten beschikbaar zijn in digitale bibliotheken, staat een gebrek aan standaardisering hun verdere gebruik en hergebruik in de weg. Het CLS INFRA project, dat wordt gesubsidieerd door de Europese Unie, ondersteunt bij het bouwen van een gedeelde, duurzame infrastructuur om literatuurwetenschappen bestendig te maken voor het digitale tijdperk.

Bouwen aan infrastructuur

Als CLS INFRA komen partners uit 13 Europese instituten bij elkaar om deze diversiteit aan teksten samen te brengen met de middelen om ze te bestuderen en met een breed publiek aan belanghebbenden. Wij willen onderzoekers ondersteunen door bruggen te slaan tussen meer en minder bemiddelde gemeenschappen die zich richten op computationele literatuurwetenschappen. Uiteindelijk creëert CLS INFRA kansen voor het doen van nieuw onderzoek en daarmee het vergaren van nieuwe inzichten in ons gedeelde en gevarieerde Europese culturele erfgoed.

Huygens Instituut als knooppunt in het Europese netwerk

Het Huygens Instituut staat vooraan in de ontwikkeling van Computationele Literatuurwetenschappen in Nederland. Wij zijn daarom nauw betrokken bij CLS INFRA om internationale banden te versterken en toonaangevend bij te dragen aan de opkomst van deze jonge tak van literatuurwetenschap.

Betrokken instanties bij het CLS INFRA-project