Terug naar het overzicht

The Riddle of Literary Quality

In het project The Riddle of Literary Quality gaan we ervan uit dat lezers tijdens of na het lezen van een boek een mening vormen over de tekst van de roman. Omdat we deze hypothese willen toetsen en we meer te weten willen komen over welke kenmerken in hedendaagse romans nu mooi of minder mooi gevonden worden, hebben we aan lezers gevraagd of zij wilden deelnemen aan Het Nationale Lezersonderzoek, een grote online enquête. Daarnaast veronderstellen we dat lezers ook over romans die ze niet gelezen hebben een mening kunnen hebben. Wellicht hebben ze er expres voor gekozen een bepaald boek niet te lezen, of staat het boek juist hoog op hun “wish list”. In beide gevallen zijn we benieuwd naar de mening die iemand over een (nog) niet gelezen boek heeft, omdat op die manier sociologische factoren die een rol spelen bij kwaliteitstoekenning achterhaald kunnen worden.

Het doel van het project is om op een empirische en computationele wijze tekstuele patronen vast te stellen in moderne Nederlandstalige fictie en na te gaan of er een correlatie bestaat tussen het voorkomen van bepaalde clusters van formele eigenschappen en de meningen die lezers over de onderzochte romans hebben. Voor de tekstkenmerken worden tools aangepast en ontwikkeld waarmee zoveel mogelijk eigenschappen van de tekst worden doorgemeten. De lezersmeningen zijn in de loop van 2012 verzameld in Het nationale lezersonderzoek.

Meer over de opzet van het onderzoek en de technische aspecten is te vinden op de Engelstalige projectblog. De opzet en de eerste resultaten van de enquête staan beschreven op http://www.hetnationalelezersonderzoek.nl/.

The Riddle of Literary Quality is een onderzoeksproject van het Huygens ING in samenwerking met de Fryske Akademy en het Institute for Logic, Language and Computation (Universiteit van Amsterdam). The Riddle ging officieel van start in januari 2012 en loopt tot 2018. Het project wordt gefinancierd uit het Computational Humanities Programme van de KNAW.