The Riddle of Literary Quality

Looptijd: 2012 - 2021
Subsidieverstrekker: KNAW Computational Humanities Programme
Opvallend: Is literaire kwaliteit meetbaar? Het project beantwoordde die vraag mede dankzij lezersmeningen over de literaire kwaliteit van die romans die in 2013 werden verzameld in Het Nationale Lezersonderzoek.
Valorisatie: Verschillende prikkelende publicaties, waaronder de boeken 'Het raadsel literatuur. Is literaire kwaliteit meetbaar?' en 'Reading beyond the female' over genderongelijkheid in de literatuur.

The Riddle of Literary Quality (2012-2019) was een onderzoeksproject van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in samenwerking met de Fryske Akademy en het Institute for Logic, Language and Computation (Universiteit van Amsterdam). Het project werd gefinancierd uit het Computational Humanities Programme van de KNAW.

Literaire kwaliteit is een fascinerend onderwerp in de literatuurwetenschap. Eerdere onderzoekers hebben aangetoond dat sociaal-culturele factoren een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van de literaire waarde van een werk. Omdat er steeds meer digitale teksten en software beschikbaar zijn gekomen, heeft het project “The Riddle of Literary Quality” onderzocht of formele taalkundige eigenschappen ook een rol kunnen spelen in hoe lezers de literaire kwaliteit van romans beoordelen. Stilistische analyse van 401 recent in het Nederlands verschenen romans zijn vergeleken met lezersmeningen over de literaire kwaliteit van die romans. Die lezersmeningen heeft het projectteam in 2013 verzameld in Het Nationale Lezersonderzoek. Deze innovatieve confrontatie van taaleigenschappen met lezersoordelen heeft geleid tot vele intrigerende observaties over de huidige conventies rond literariteit in de Nederlandse maatschappij.

Het project leverde twee dissertaties op en vele artikelen en congrespresentaties:

Momenteel wordt een vervolgproject voorbereid: The Riddle of the Literary Canon.