Werk aan Uitvoering (WaU)

Looptijd: 2022-2031
Subsidieverstrekker: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Subsidieomvang: 3,2 miljoen euro
Opvallend: Het Huygens Instituut beheert meer dan 200 historische en literaire datasets en edities gebaseerd op een grote diversiteit aan Nederlandse erfgoedcollecties en -bronnen. Als deze informatie goed georganiseerd en gepresenteerd is, zal de Nederlandse geschiedenis en cultuur – ook als netwerk van persoonlijke verhaallijnen – toegankelijker worden voor exploratie, onderzoek, en begrip. We streven naar beter gebruik van onze data niet alleen door onderzoekers, maar vooral door burgers, journalisten, organisaties en de creatieve sector.
Valorisatie: We implementeren het WaU-programma in twee stappen. Eerst bereiden we de WaU elementen, zoals een laagdrempelige data catalogus, PID-strategie, LOD-uitvoering voor. Daarna kunnen deze bouwstenen gebruikt worden om thematische interfaces te creëren die gericht zijn op breed maatschappelijk gebruik en over verschillende collecties heen het onderzoek naar personen en organisaties in het verleden vergemakkelijken. Als we een dergelijk operational framework hebben, kunnen we de toekomstige discussies in de samenleving over geschiedenis en cultuur ondersteunen met gegevens en inzichten die zorgvuldig en vakkundig zijn gecureerd.

Werk aan Uitvoering (WaU) is een overheidsbreed programma dat zich richt op het verbeteren van de publieke dienstverlening. Het Huygens Instituut zal in het kader van dit programma zijn talrijke en omvangrijke digitale informatiebronnen (online resources) over Nederlandse geschiedenis en cultuur beter toegankelijk maken en verbinden met andere datacollecties. Hierdoor kunnen wij de komende tien jaar de dienstverlening aan onderzoekers verbeteren en de drempel verlagen voor inwoners van Nederland en maatschappelijke organisaties om historische en culturele data te vinden en te interpreteren.

Vergroting impact en bevordering gebruik

Aan de ene kant, om de impact van onze datasets te vergroten is het noodzakelijk dat deze worden aangeboden in standaardformaten zodat ook de interoperabiliteit ervan wordt verbeterd. Door data in standaardformaten leverbaar te maken kunnen de gegevens ook in verschillende analyse- en visualisatie-tools worden gebruikt. Onderzoekers kunnen de datasets daarmee gemakkelijker buiten de eigen context benutten en de data doorlinken naar andere databases om vervolgens nieuwe samenwerkingen en onderzoek te stimuleren.

Aan de andere kant, dienen de datasets altijd te worden bezien in de context van de tijd waarin ze zijn gecreëerd en geannoteerd, met dus ook aandacht voor het wetenschappelijke en maatschappelijk kader waarin de onderzoeksvragen van het verleden waren gesteld. Voor een beter geïnformeerd gebruik van de datasets is het namelijk van belang dat al die aspecten die potentieel vertekening of bias kunnen meebrengen direct benoemd en openlijk beschreven zijn.

Op die manier leggen wij de basis voor een omvangrijk, open corpus van teksten en data dat in onderlinge samenhang kan worden geëxploreerd. Dat maakt een meer open en inclusieve benadering van de Nederlandse geschiedenis mogelijk, in lijn met de missie van het Huygens Instituut.
De datasets in beheer van het Huygens Instituut zijn een betrouwbare bron van informatie en op deze manier vormen ze een waardevol bezit voor de maatschappij in het algemeen. In de praktijk zal ons werk aan de thematische toegangen/interfaces het voor een breed publiek mogelijk maken om deze gegevens makkelijker te ontdekken en verder te gebruiken.

Partners

Om de synergie met de geplande activiteiten van andere WaU-uitvoeringsorganisaties te waarborgen en om te zorgen dat we samen voor langetermijnoplossingen voor het erfgoedveld kiezen, zijn we in contact met de volgende organisaties: het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek.