Terug naar het overzicht

Correspondentie van A.L.G. Bosboom-Toussaint

Het project realiseert een digitale editie van de correspondentie van Geertruida Bosboom-Toussaint (1812-1886), dat wil zeggen de 1561 bewaard gebleven brieven die door haar zijn verzonden, zowel voor als na haar huwelijk. De brieven aan haar zijn door haar echtgenoot Johannes Bosboom na haar dood veelal teruggegeven aan de afzenders of verbrand. Wat er nog van over is, ligt dus in de archieven van afzenders, op enkele brieven na. Biograaf Hans Reeser meldt dat er geen geregelde correspondentie is weer te geven, maar dat uit de brieven van Toussaint wel vaak blijkt wat de reactie op een eerdere brief was.

Het belang van de editie is in de eerste plaats gelegen in de vooraanstaande positie van Bosboom-Toussaint ten opzichte van zowel andere vrouwelijke auteurs als degenen (mannen) die het in het literaire veld voor het zeggen hadden. Haar correspondentie vormt een belangrijk negentiende-eeuws ego-document, vergelijkbaar met de dagboeken van Willem de Clercq (met wie Toussaint in contact stond) en de correspondentie van de Tachtigers (zie de editieprojecten van Ton van Kalmthout en Ineke Huysman resp. van Annemarie Kets-Vree). Gezien de stellingname van Bosboom-Toussaint in religieuze kwesties zijn de brieven ook van belang voor godsdiensthistorici. En uiteraard zijn de brieven eveneens interessant voor niet-specialisten die geïnteresseerd zijn in negentiende-eeuwse literatuur, in het bijzonder in de romans van Bosboom-Toussaint zelf, en in haar woonplaatsen Alkmaar en Den Haag.

De brieven worden getranscribeerd met aanpassing van spelling en interpunctie, geannoteerd en gelinkt met de VRE Women Writers. In eerste instantie maakt het project gebruik van wat al is getranscribeerd en op verschillende manieren gepubliceerd of anderszins gedocumenteerd:

De brieven worden geëditeerd en gepresenteerd in ELaborate. In 2015 is daar al een begin mee gemaakt door dr. Nelleke Moser (VU) en een aantal van haar studenten. Momenteel wordt aan het project gewerkt door de vrijwilligsters dr. Annemarie Doornbos, die gepromoveerd is op Bosboom-Toussaint, en dr. Suzan van Dijk, moderator van de VRE Women Writers. De laatste is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de werkzaamheden. Projectleider is Ton van Kalmthout. In de toekomst is er plaats voor meer vrijwillige medewerk(st)ers en voor stagiair(e)s.