Sportbonden en sportclubs tot 2000

Sport is wel een de belangrijkste bijzaak van het leven genoemd, maar het is moeilijk om informatie over de ontwikkeling van de sport in Nederland terug te vinden in naslagwerken op sporthistorisch gebied of op internet.

De databank

De databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 2000 zal gegevens bevatten over zes “grote” sporten:

Deze databank is het vervolg van ‘Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940’. Hij zal de namen bevatten van alle bonden en clubs van deze takken van sport, die tot en met 31 december 1999 werden opgericht. Tevens zullen er aanvullingen en verbeteringen voor het gedeelte vóór 1940 worden opgenomen. Voorts zal het mogelijk worden te zoeken op jaar van toetreding tot een sportbond. De databank zal in gedeelten op het internet worden geplaatst, te beginnen met de periode 1940-1945.