ePistolarium

De wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw werd gedreven door talloze ontdekkingen in de werkplaats, in het observatorium en in de samenleving in het algemeen. Een dramatische toename van de hoeveelheid gegevens leidde tot snelle toename van kennis. De Hollandse Republiek speelde een sleutelrol in deze informatiemaatschappij. Maar hoe werd deze nieuwe kennis verspreid en eigengemaakt? Deze onderzoeksvraag stond centraal in het project The Circulation of Knowledge. A web- based Collaboratory around Correspondences  project (2008-2013) dat zich richtte op het in kaart brengen van de verspreiding en toe-eigening van discussiepunten en debatten van Nederlandse geleerden en geleerden werkzaam in de Hollandse Republiek in de context van de Republiek der Letteren. Het project gefinancierd in het kader van het NWO-Middelgrote investeringen werd uitgevoerd door een consortium met het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht (Prof. dr. Wijnand Mijnhardt p.i.), Huygens ING, DANS, Universiteit van Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek. Binnen dit consortium ontwikkelde het Huygens ING de ePistolarium infrastructuur. Door een combinatie van topic modeling en Natural Language Processing (NLP) technieken in te zetten kunnen onderzoekers de interessegebieden van Nederlandse geleerden en geleerden die in de Hollandse republiek leefden in ruim 20.000 brieven doorzoeken en analyseren. Het betreft de correspondenties van Constantijn, Christiaan Huygens, René Descartes, Hugo Grotius, Isaac Beekman, Jan Swammerdam, Antoni van Leeuwenhoek en Caspar Barlaeus.

Na de officiële voltooiing van het Circulation of Knowledge project in 2013 werd er nog een educatieve module ontwikkeld om studenten vertrouwd te maken met de ePistolarium tool. De tool werd verder ontwikkeld in de context van de the COST action IS1310 Reassembling the Republic of Letters (2013-2018) waarin het ePistolarium een centrale rol innam. In 2018 is de complete collectie van Pierre Bayle toegevoegd en in de komende jaren gebeurt hetzelfde met de laatste volumes van de Antoni van Leeuwenhoek. Verder zal het ePistolarium verder worden geïntegreerd in de digitale IT-infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster. Deze infrastructuur wordt ook gebruikt voor de data en tools van het netwerk van correspondenties dat is voortgekomen uit het project Reassembling the Republic of Letters.