Kennis- en kunstpraktijken

In de onderzoeksgroep onderzoeken wij hoe kennis- en kunstpraktijken in Europese gemeenschappen circuleerden in de vorm van teksten, materiële objecten, en samenwerkingen. De Lage landen in de vroegmoderne tijd zijn ons vertrekpunt. Wij analyseren de dynamiek in productie- en consumptienetwerken van kennis en kunst. Processen van productie, circulatie, communicatie, codificatie, receptie en autorisatie van (anonieme, vergeten, gemarginaliseerde) kennis en kunst staan centraal.

Ideeën uit het domein van kennisgeschiedenis combineren wij met benaderingswijzen uit New / Material Philology, visuele en materiële kenniscultuur en performatieve of re-enactment methoden. Deze ideeën en methoden zetten wij in voor het modelleren en analyseren van tekstuele en visuele bronnen van kennis en kunst. We ondersteunen deze analyses met tools en technieken uit de digital humanities zoals ‘text-reuse’, netwerkanalyse, semantic web en kunstmatige intelligentie.

Ons onderzoek

Op deze manier onderzoeken we hoe:

– kennis en kunst in Europese gemeenschappen vorm krijgen. Daarbij hebben wij bijzondere aandacht voor:

– we analoge, en met name digitale/computationele methoden kunnen optimaliseren voor een beter begrip van de manieren waarop kennis en kunst vormgeven, en worden vormgegeven.

Samenwerken

Onze onderzoeksgroep speelt een initiërende rol op het gebied van de geschiedenis van kennis- en kunstpraktijken in samenwerking met erfgoedinstellingen en de culturele sector. Voor de verrijking en de interpretatie van (meta-)data van collecties of objecten van erfgoedinstellingen werken wij veel samen met de afdeling Datamanagement van het Huygens Instituut, en met de afdeling Digitale Infrastructuur en onderzoeksgroepen DHLab en NL-Lab van het KNAW Humanities Cluster.

Wij zoeken een actieve rol in het publieke debat over de maatschappelijke impact van kennis en kunst, waarbij wij onder andere proberen inclusieve toepassingsmogelijkheden van collecties te vinden.