Onderzoeksgroep Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Middeleeuwse handschriften, Klassiek en Middeleeuws Latijn, Digital humanities

Biografie

Sebastiaan van Daalen (1990) studeerde Oudheidkunde en Latijnse taal en cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gevolgd door een master Boekwetenschap, specialisatie middeleeuwse handschriften, aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisaties zijn middeleeuwse handschriften, Klassiek en Middeleeuws Latijn, en digital humanities. Hierbinnen richt hij zich vooral op de toepassing van digitale methodes op laat-klassieke en vroegmiddeleeuwse Latijnse teksten. Verder gaat zijn interesse uit naar de concepten auteurschap, anonimiteit en autoriteit in de late oudheid en vroege middeleeuwen.

Tussen november 2020 en februari 2022 was hij werkzaam als fotograaf en technisch adviseur bij het eCodicesNL project van het Huygens Instituut. Sinds februari 2022 werkt Sebastiaan drie dagen in de week als frontend developer bij de Digital Infrastructure (DI) afdeling van de KNAW Humanities Cluster. Naast zijn werk bij DI werkt hij twee dagen in de week als promovendus in het Anonymous knowledge project van Irene van Renswoude en Carine van Rhijn. Met Irene van Renswoude als zijn promotor doet hij onderzoek naar de concepten auteurschap, anonimiteit en autoriteit in de late oudheid en vroege middeleeuwen met digitale methodes en corpus tools. In dit onderzoek gaat het vooral om hoe men zelf naar deze concepten keek, hoe deze vervolgens in middeleeuwse handschriften werden toegepast, en of er een discrepantie zichtbaar is tussen theorie en praktijk.