Onderzoeksgroep Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Materiële en visuele cultuur van de wetenschap

Didi van Trijp is wetenschapshistoricus en conservator bij Museon-Omniversum. Ze schreef haar proefschrift aan de Universiteit Leiden als onderdeel van het NWO-project A New History of Fishes, getiteld “Captured on Paper: Fish Books, Natural History and Questions of Demarcation in Eighteenth-Century Europe (ca. 1680–1820)”, dat ze nu omwerkt tot boek. In 2022 onderzocht ze als fellow van het Science History Institute (Philadelphia) technieken om iridiscentie af te beelden in natuurhistorische illustraties. Haar interesse gaat uit naar de materiële en visuele cultuur van de wetenschap, met name die van de natuurhistorie. Hierin kijkt ze vooral naar de bijdragen van mensen die onderbelicht zijn gebleven. Naast haar werk als conservator is ze boekenredacteur van wetenschapshistorisch magazine Wonderkamer, bestuurslid van de Clusiusstichting en lid van de adviescommissie Koloniaal en slavernijverleden van de Gemeente Den Haag.

In 2023 ontving ze van NWO een Museumbeurs voor het project “Uit goed hout gesneden? Koloniale houtmonsters in een onderwijsmuseum, 1890-1940”. Dit onderzoek neemt de houtmonsters in het Museum ten Bate van het Onderwijs [nu: Museon-Omniversum] als uitgangspunt. Houtmonsters zijn tot dusver vooral gezien als ahistorische representaties van de boomsoort waaruit ze zijn gesneden, en niet als cultuurhistorische objecten die een cruciale rol speelden in koloniale exploitaties. Dit onderzoekt bekijkt hoe Nederlandse leerlingen via deze houtmonsters een “materiële geletterdheid” ontwikkelden van de grondstoffen die in Suriname en Nederlands-Indië te vinden waren. Voor de duur van dit project is ze als gastonderzoeker verbonden aan zowel het Huygens Instituut (KNAW) als de Vrije Universiteit.

Publicaties

Captured on Paper: Fish Books, Natural History and Questions of Demarcation in Eighteenth-Century Europe (ca. 1680-1820) [proefschrift]

“François de Meyer’s Fish Travelogue (1698)” (met Paul J. Smith and Alan Moss), Ichthyology in Context (1500–1880) (red. Paul J. Smith en Florike Egmond) (Brill: Leiden, 2023), pp. 523–553 [artikel in bundel]

“Fresh Fish: Observation up Close in Seventeenth-Century England” in Notes and Records of the Royal Society 75 (2021) pp. 311–332 [artikel in tijdschrift]

“Aan de oppervlakte: een Zuid-Afrikaanse vissenhuid” in themanummer Wetenschap & de Koloniën, in Wonderkamer: Magazine voor Wetenschapsgeschiedenis 1 (2020) pp. 37–39 [artikel in tijdschrift, populair]

“Cosmological Talk: Three Dialogues on the Heavens in Early Seventeenth-Century Amsterdam” in Renaissance Studies 32, (2018) pp. 140–157 [artikel in tijdschrift]

“Science Museums: A Panoramic View” (met Lara Bergers) in Isis 109 (2017) pp. 366–370 [artikel in tijdschrift]