Onderzoeksgroep Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Prognostische teksten in vroegmiddeleeuwse handschriften en schriftcultuur

Biography

Bram van den Berg studeerde Geschiedenis en Mediëvistiek aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2020 (cum laude) afstudeerde in de onderzoeksmaster Ancient, Medieval and Renaissance Studies. In 2021 begon hij aan een promotietraject bij de Universiteit van Amsterdam, gefinancierd door de Stichting Art, Books and Collections. Vanaf 2021 is hij werkzaam bij het Huygens ING als gastonderzoeker waar zijn promotieonderzoek ‘Prognostic thinking in the early medieval Latin West: A cultural history of prognostics and prognostication in the writing centres of Fleury, Reims and the Bodensee monasteries’ onderdeel uitmaakt van het onderzoeksproject ‘Anonymous Knowledge’.

Zijn onderzoek richt zich met name op het middeleeuwse corpus van prognostica binnen de context van laat achtste- tot elfde-eeuwse handschriften uit het Latijnse Westen. Dit corpus vormt een losse verzameling van vaak anonieme teksten, met betrekking tot voorspellingen gebaseerd op de nauwlettende observatie van natuurverschijnselen, natuurlijke cycli en kalendrische patronen, die tot dusver grotendeels over het hoofd zijn gezien binnen de kennisgeschiedenis.