Onderzoeksgroep Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Latijnse letterkunde van de vroegmoderne tijd, Erasmus, toneel, poëtica, receptie
Contact jan.bloemendal@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246802

Biografie

Jan Bloemendal studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde en Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en werkte enige tijd als docent in het middelbaar onderwijs. In 1997 promoveerde hij op een geannoteerde editie van Daniel Heinsius’ Auriacus, sive Libertas saucia (Oranje, of de Verwonding van de Vrijheid, 1602). Tussen 2000 en 2005 verzorgde hij bij het Huygens ING een uitgave van Vossius’ Poeticae institutiones. Vanaf mei 2004 werkte hij bij de afdeling Griekse en Latijnse Talen en Culturen van de Universiteit van Amsterdam als projectleider van het door NWO met een VIDI-subsidie ondersteunde project ‘Latin and Vernacular Cultures. Theatre and public opinion in the Netherlands ca 1510-1625’. Van 2006 tot 2012 was hij hoogleraar neolatinistiek aldaar. In 2009 ontving hij een subsidie van NWO voor het project ‘Dynamics of Neo-Latin and the Vernacular’ dat deels aan het Huygens Instituut wordt uitgevoerd. Hij is uitvoerend secretaris van de uitgave van Erasmi Opera Omnia. Na zijn habilitatie in 2017 werd hij PrivatDozent aan de Ruhr-Universiteit Bochum, waar hij vanaf 2023 bijzonder (apl) hoogleraar is. Sinds januari 2020 is hij projectleider van TransLatin: The Transnational Impact of Latin Theatre from the Early Modern Netherlands, dat mede mogelijk is gemaakt door een Open Competitie-subsidie van NWO.