Onderzoeksgroep Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Wetenschap, kunst en de praktijk van uitgeven in de vroegmoderne tijd

Larissa van Vianen is als gastonderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut en verricht met een stipendium van stichting Art, Books and Collections onderzoek naar het geannoteerde Enkhuizense exemplaar van Stirpium Historiae pemptades sex van Rembertus Dodonaeus. Larissa behaalde in 2021 Cum Laude haar Bachelor Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2023 voltooide ze haar Master Boekwetenschap, tevens aan de Universiteit van Amsterdam, Cum Laude met een scriptie over de achttiende-eeuwse natuuronderzoeker Pierre Lyonet, specifiek naar zijn publicatie-strategieën.

Vanuit haar achtergrond als zowel kunst- als boekhistoricus is Larissa geboeid door wetenschappelijke afbeeldingen en de praktische overwegingen die met verschillende soorten wetenschappelijke publicaties gemoeid zijn. Ze richt zich op de complexe verhoudingen tussen auteur en uitgever, tekst en paratekst, woord en beeld. Larissa heeft in haar onderzoek specifiek aandacht voor de verschillende stadia binnen het publicatieproces en de materialiteit van de voorbereidende studies die een publicatie vooraf gaan. Daarnaast is Larissa geïntrigeerd door de esthetiek van kennis en de rol die vormgeving speelt in de disseminatie en waardering van wetenschappelijke publicaties in de vroegmoderne tijd.