Onderzoeksgroep Data Management; Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Kennisgeschiedenis; kunstgeschiedenis; stedenbouw- en architectuurgeschiedenis; geschiedenis van bibliotheek- en informatiewetenschappen; geschiedenis van kartografie; digital humanities
Contact Charles.van.den.heuvel@huygens.knaw.nl
+31(0)615679544

Biografie

Charles van den Heuvel studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en verkreeg zijn PhD in 1991 met de dissertatie: ‘”Papieren Bolwerken”. De introductie van de Italiaanse steden- en vestingbouw in de Nederlanden en het gebruik van tekeningen ( 1540-1609)’. Daarna werkte hij in verschillende cultureel erfgoed instellingen, universiteiten en onderzoeksinstituten. Hij leidde van januari 2011 tot december 2022, de onderzoeksgroep kennisgeschiedenis, nu Kennis- en Kunstpraktijken. Verder is hij emeritus professor aan de Universiteit van Amsterdam op de leerstoel: “Digitale methoden en historische disciplines, in het bijzonder de geschiedenis van bibliotheek en informatiewetenschappen”. Hij was de p.i./hoofdaanvrager van het:

Ten slotte, was hij mede-aanvrager en projectleider namens het Huygens Instituut in het consortium van het NWO-Middelgrote Investering Project: