Onderzoeksgroep Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Neolatijn, vroegmoderne correspondentie en geleerdennetwerken
Contact robin.buning@huygens.knaw.nl
+31(0)20-2246803

Biografie

Robin Buning studeerde klassieke talen aan de Universiteit Leiden, waar hij zich specialiseerde in Neolatijn, en deed de minor Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie aan de Universiteit Utrecht op een intellectuele biografie van Henricus Reneri (1593–1639) werd hij postdoctoraal onderzoeker binnen het digital-humanitiesproject ‘Cultures of Knowledge’ aan de Universiteit van Oxford, waar hij onderzoek deed naar het netwerk van Samuel Hartlib (ca. 1600–1662).

Sinds 2016 is hij verbonden aan het Huygens Instituut, eerst als onderzoeker binnen het ‘Erasmus, Opera Omnia’-project en momenteel als projectassistent binnen het ‘Translatin’-project. Ook is hij redacteur van Neolatijn.nl. Daarnaast werkt hij als projectcoördinator aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.